Werkgebied

Waldan specialiseert zich in Legal, IT en Privacy.

Informatie Technologie

Waldan is expert en levert juridische oplossingen voor problemen die te maken hebben met Informatie Technologie (IT) in de breedste zin van het woord. Denk aan:

Software, hardware, telecom en communicatie, apps, databases, cloud computing, shared service centers, koppelingen, websites, platforms, plug-ins, Software-as-a-Service, PAAS, IAAS, API’s, open source, SOA architectuur,  datacenters, hosting, big data, hacking en beveiliging, security, agile ontwikkelen in een waterval omgeving, licenties, distributie van software, service management, firmware, onderhoud, end-of-life, inkoop en verkoop, vermarken, implementeren en optimaliseren van technologie, maar ook bescherming van uw gedachtegoed (intellectueel eigendom, software en geschiften, merken, handelsnamen), meedenken met ontwikkelen van dienstverlening, valideren van producten enzovoorts.

Voor levering van juridische diensten bij ICT gebruikt Waldan een invalshoek die breder is dan het juridische. Daarom zijn hier ook geen ‘rechtsgebieden’ vermeld.

 

Privacy

Privacy heeft veel aandacht deze dagen door de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke verplichtingen oplegt aan organisaties die persoonsgegevens verwerken. Deze verordening is in 2018 door Nederland verwerkt in de Nederlandse wetgeving, via de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Waldan werkt al jaren voor organisaties aan praktische oplossingen om te zorgen dat zij voldoen en blijven voldoen aan de relevante wettelijke eisen op het gebied van privacy. Daarbij beschikt Waldan over ervaring die veel juristen niet hebben:

Ten eerste praktijkervaring met het implementeren van juridische oplossingen. Waldan kent de ivoren toren, maar staat met beide voeten op de grond. Veel juristen houden het bij vage kreten zoals ‘technische en organisatorische maatregelen’. Waldan maakt termen als deze concreet en zorgt dat uw organisatie er verder mee kan.

Ten tweede heeft Waldan kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging. Waldan heeft de ISO 27001 implementer training voltooid en is bekend met best practices in automatiseringsprojecten zoals BIO, maar ook ITIL, Scrum/agile, lean six sigma en PRINCE2. Meer dan de meeste advocaten begrijpt Waldan de techniek en kan deze koppelen aan de juridische maatstaven.

Ten derde heeft Waldan ervaring met diverse wet en regelgeving inzake privacy. Waldan heeft gewerkt in internationale situaties, doorziet de samenhang tussen nationale en internationale systemen, heeft ervaring met gespecialiseerde sector-regelgeving, begrijpt en werkt met technische best practices en principes.

Legal (juridische zaken)

Waldan staat als advocatenkantoor organisaties en personen bij. De advocaat heeft een leergang (post-juridische opleiding) afgerond op het gebied van aanbestedingsrecht en in verbintenissenrecht.

Een aanbesteding is een procedure waarbij een opdrachtgever – meestal de overheid – een opdracht bekend maakt waar leveranciers op kunnen inschrijven. Het correct selecteren en contracteren met leveranciers is nodig om te zorgen dat de gegunde opdracht ook aansluit op hetgeen de opdrachtgever  voor ogen heeft. Waldan heeft zowel publieke als private instellingen geholpen bij aanbestedingstrajecten, maar ook ervaring in het bijstaan van leveranciers bij inschrijven, contracteren, en procederen bij misstanden bij aanbestedingen.

Verbintenissen zijn de verbindingen die de basis van ons rechtsstelsel vormen. Een verbintenis kan bijvoorbeeld een afspraak (contract) zijn tussen twee personen, maar ook ontstaan door een schadeveroorzakende handeling, een onrechtmatige daad. Waldan heeft als advocaat, consultant en bedrijfsjurist ervaring met adviseren, contracteren en procederen.

Door deze kennis kan Waldan een breed scala van juridische diensten leveren welke Waldan samenvat tot ‘legal’ of ‘juridische zaken’. Denk bij juridische zaken aan:

  • het maken van contracten, documenten en procedures,
  • het voeren van onderhandelingen,
  • het verstrekken van advies,
  • het vermijden of verhelpen van conflicten, en
  • het oplossen van  beleidsvraagstukken (strategie, ontwikkelen, implementeren en toetsen) van organisaties.

Waldan’s aanpak

Alle problemen en oplossingen komen voort uit de mens, informatie en communicatie. Waldan kijkt voor de oplossing verder dan de voorliggende vraag. Waldan heeft jarenlange ervaring in het oplossen van traditionele problemen die u bij een advocaat of jurist neer zou leggen. Of bij een consultancy of adviesbureau.

Waldan excelleert in het oplossen van (niet-) traditionele problemen. En belangrijker: Waldan houdt zich bezig met het implementeren van oplossingen op pragmatische wijze en kijkt naar de waarde die deze voor de organisatie heeft. Oplossingen vinden is vakwerk en niet eenvoudig. De beste oplossing past bij uw situatie. Zelden is dit de snelste of meest generieke oplossing. Als u weet waar u staat, waar de kansen en risico’s liggen, kunt u gerichter werken naar realiseren van uw doelen. Waldan helpt u inzicht verschaffen door vragen stellen en kennis te verschaffen zodat u het kan oplossen.

Waldan plaatst cookies van Google analytics om de website te verbeteren. meer informatie

Waldan gebruikt cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Waldan gebruikt hierbij de geautomatiseerde diensten van Google. In dit verband heeft Waldan een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze verwerking raakt de privacy van u als bezoeker nauwlijks en vormt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 sub f van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze reden hoeft Waldan u geen toestemming te vragen. Als u niet akkoord bent en er zijn toch cookies geplaatst, dan kunt u deze zelf eenvoudig verwijderen. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in bij de instellingen van uw internetbrowser. Om u daarbij te helpen geeft Waldan hierna hyperlinks met instructies voor het verwijderen van cookies bij enkele populaire browsers: > voor Internet Explorer van Microsoft gaat u naar: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies > voor FireFox van Mozilla gaat u naar: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies verwijderen > voor Chrome van Google gaat u naar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl > voor Safari van Apple gaat u naar: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Ik begrijp het