ISO 27001

ISO 27001 is een standaard (best practice) voor informatiebeveiliging van organisaties. ISO staat voor International Organization for Standardization, een organisatie die standaarden ontwikkelt en publiceert. Het getal achter de dubbele punt (bijvoorbeeld ISO 27001:2013) geeft het jaar van de publicatie van de versie aan. ISO 27001 schrijft voor hoe de organisatie beleid en maatregelen kan instellen die bijdragen aan de beveiliging van informatie. Een belangrijk principe van ISO 27001 is dat de organisatie hiertoe een Lees verder…

Privacy Impact Assessment

PIA? Een Privacy Impact Assessment (hierna PIA) of Data Protection Impact Assessment is een onderzoek op het effect welke handelingen van een organisatie hebben op de privacy (van de personen wiens gegevens bij de handelingen verwerkt worden). Een PIA is een hulpmiddel om de risico’s en rechten van privacy voor betrokkenen in kaart te brengen zodat deze gecontroleerd kunnen worden. Met een PIA kan een organisatie niet alleen maatregelen nemen om te zorgen dat risico’s Lees verder…

Waldan plaatst cookies van Google analytics om de website te verbeteren. meer informatie

Waldan gebruikt cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Waldan gebruikt hierbij de geautomatiseerde diensten van Google. In dit verband heeft Waldan een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze verwerking raakt de privacy van u als bezoeker nauwlijks en vormt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 sub f van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze reden hoeft Waldan u geen toestemming te vragen. Als u niet akkoord bent en er zijn toch cookies geplaatst, dan kunt u deze zelf eenvoudig verwijderen. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in bij de instellingen van uw internetbrowser. Om u daarbij te helpen geeft Waldan hierna hyperlinks met instructies voor het verwijderen van cookies bij enkele populaire browsers: > voor Internet Explorer van Microsoft gaat u naar: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies > voor FireFox van Mozilla gaat u naar: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies verwijderen > voor Chrome van Google gaat u naar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl > voor Safari van Apple gaat u naar: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Ik begrijp het