Pricing

Alles heeft een prijs.

Bij Waldan maken we vooraf graag duidelijke afspraken over de kosten. Waldan streeft daarbij naar het vinden van financiële afspraken die goed passen bij u, bij de situatie en bij de te realiseren oplossing.

Daarbij kunt u denken aan vaste prijzen, delen in risico of behalen van resultaat, het vooraf inkopen van capaciteit, of periodieke vergoedingen. Vanzelfsprekend kunnen we ook rekenen op basis van nacalculatie. In dat geval komen we vooraf een tarief overeen.

Waldan werkt niet op basis van ‘no cure no-pay’.

Waldan hanteert geen verborgen kosten, zoals kantoorkosten of verschotten. Kosten die niet in de prijs begrepen zijn worden alleen in rekening gebracht als u deze overeenkomt met Waldan. In het geval voorzienbaar is dat er bijvoorbeeld reiskosten worden gemaakt welke Waldan vergoed wil zien, dan maken we hier vooraf afspraken over.

Door Waldan gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, welke bij facturatie wordt toegevoegd aan het verschuldigde bedrag.

Waldan plaatst cookies van Google analytics om de website te verbeteren. meer informatie

Waldan gebruikt cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Waldan gebruikt hierbij de geautomatiseerde diensten van Google. In dit verband heeft Waldan een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze verwerking raakt de privacy van u als bezoeker nauwlijks en vormt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 sub f van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze reden hoeft Waldan u geen toestemming te vragen. Als u niet akkoord bent en er zijn toch cookies geplaatst, dan kunt u deze zelf eenvoudig verwijderen. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in bij de instellingen van uw internetbrowser. Om u daarbij te helpen geeft Waldan hierna hyperlinks met instructies voor het verwijderen van cookies bij enkele populaire browsers: > voor Internet Explorer van Microsoft gaat u naar: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies > voor FireFox van Mozilla gaat u naar: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies verwijderen > voor Chrome van Google gaat u naar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl > voor Safari van Apple gaat u naar: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Ik begrijp het