Tarieven

Bij Waldan maken we vooraf graag duidelijke afspraken over de kosten. Waldan streeft daarbij naar het vinden van financiële afspraken die goed passen bij u, bij de situatie en bij de te realiseren oplossing.

Waldan werkt in de regel op basis van nacalculatie. Per opdracht komen we vooraf een tarief overeen. Indien we geen tarief overeenkomen geldt het standaard tarief van Waldan. Net als veel kantoren houdt Waldan de tijd in eenheden van zes minuten bij.  Indien gewerkt wordt op basis van nacalculatie verschaft Waldan een specificatie van de gewerkte tijd bij de factuur.

Daarnaast kijkt Waldan graag met u mee om te zoeken naar passende oplossingen. Naast nacalcultatie is mogelijk: vaste prijzen, delen in risico of het behalen van een bepaald resultaat, het vooraf inkopen van een blok uren (prepaid) tegen een lager tarief, of periodieke vergoedingen. Of aan afspraken op gebied van duurzaamheid. Waldan staat dus open voor innovatieve oplossingen, zolang de regels van de Orde van Advocaten het toestaan.

Waldan werkt niet op basis van ‘no cure no-pay’ en verleent geen rechtsbijstand (op basis van toevoeging). Waldan kan geen derdengelden ontvangen en heeft geen stichting derdengelden ter beschikking.

Waldan hanteert geen verborgen kosten, zoals kantoorkosten of verschotten. Kosten die niet in de prijs begrepen zijn worden alleen in rekening gebracht als u deze overeenkomt met Waldan. In het geval voorzienbaar is dat er bijvoorbeeld reiskosten worden gemaakt welke Waldan vergoed wil zien, dan maken we hier vooraf afspraken over.

Alle door Waldan gehanteerde prijzen zijn exclusief btw, welke bij facturatie wordt toegevoegd aan het verschuldigde bedrag.

Meer informatie over de prijzen en tarieven worden op verzoek kosteloos gedeeld.

Waldan plaatst cookies van Google analytics om de website te verbeteren. meer informatie

Waldan gebruikt cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Waldan gebruikt hierbij de geautomatiseerde diensten van Google. In dit verband heeft Waldan een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze verwerking raakt de privacy van u als bezoeker nauwlijks en vormt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 sub f van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze reden hoeft Waldan u geen toestemming te vragen. Als u niet akkoord bent en er zijn toch cookies geplaatst, dan kunt u deze zelf eenvoudig verwijderen. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in bij de instellingen van uw internetbrowser. Om u daarbij te helpen geeft Waldan hierna hyperlinks met instructies voor het verwijderen van cookies bij enkele populaire browsers: > voor Internet Explorer van Microsoft gaat u naar: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies > voor FireFox van Mozilla gaat u naar: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies verwijderen > voor Chrome van Google gaat u naar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl > voor Safari van Apple gaat u naar: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Ik begrijp het