Training

Training

Trainingen organiseert Waldan met oogmerk om mensen en organisaties in staat te stellen om zelfstandig en effectief te kunnen werken.

focus 2018: privacy

Waldan legt in 2018 de focus van de trainingen op privacy.

Reden hiervoor is dat dit jaar de Algemene Verordening gegevensbescherming (de AVG) in werking treedt. Deze verordening verstrekt de bestaande Nederlandse privacywetgeving en geldt voor alle organisaties (vertegenwoordigd in Europa) die persoonsgegevens verwerken van Europese burgers. De omvang en vorm van de organisatie maakt niet uit. Praktisch alle organisaties in Nederland verwerken op enige wijze persoonsgegevens; zijn moeten daarom voldoen aan de wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens. Maar goede gegevensverwerking is niet alleen belangrijk vanuit juridische optiek. Het voorbestaan en succes van organisaties wordt steeds meer bepaald door de effectiviteit van de verwerking. Indien de verwerking bij organisaties niet meer kan of mag, of als men geen vertrouwen meer heeft in een organisatie, dan komt het voortbestaan van de organisatie in gevaar.

trainingsaanbod 2018

Waldan biedt de volgende trainingen aan:

AVG: een goede basis
Verwerkersovereenkomsten praktisch belicht
Privacy beleid en PIA’s in praktijk

 

Klik op bovenstaande links voor meer informatie of scroll verder naar beneden.

 

Aanmelden kan via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@waldan.nl

 

Kunt u een training niet bijwonen maar geeft u wel interesse? Waldan verzorgt ook training op maat: datum, tijd en locatie worden met u afgestemd. Ook kan de stof worden toegesnede op uw situatie of kan extra aandacht te besteden aan onderwerpen naar keuze of een casus die speelt in de organisatie. Neem contact op met Reinaert Wolff en vraag een offerte op maat aan.


 

 

AVG: een goede basis

AVG: een goede basis

Onderwerp

De AVG vraagt organisaties die persoonsgegevens verwerken om privacy integraal onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering. Verder moeten organisaties hun werknemers bewust maken van privacy.

Welke impact heeft de AVG op uw werkzaamheden en hoe kunt u zorgen dat de gegevensverwerking op een correcte wijze plaatsvindt? Om deze vragen te beantwoorden hoeft u geen expert te worden.

Leerdoelen

Tijdens de training komen de kernonderwerpen van de AVG aan de orde, zodat u begrijpt wat de belangrijkste termen en begrippen zijn. Na afloop van deze training:

 • begrijpt u de impact die privacy heeft op uw organisatie en uw werk;
 • weet u wat er nodig is om aan de AVG te voldoen;
 • kunt u zelf aan de slag om de organisatie te laten voldoen aan de AVG;
 • kunt u mogelijke problemen met de AVG identificeren en oplossen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor personen die snel over de benodigde kennis inzake de AVG  & privacy willen beschikken voor hun rol bij de borging van de AVG in de organisatie. Daarnaast is de training geschikt voor medewerkers die vanuit hun functie te maken hebben met verwerking van (gevoelige) gegevens, zoals financiële medewerkers, HR professionals en ICT-beheerders.

Programma

Deze training bestaat uit een bijeenkomst van een avond, met pizza. Het programma:

16.30 uur – 17.00 uur ontvangst

17.00 uur – 19.00 uur: inleiding privacy, wettelijk kader, relevante begrippen

19.00 uur – 19.45 uur pizza

19.45 uur – 21.45 uur: veiligheidsmaatregelen, opzetten privacy beleid, registers

21.45 uur gepland einde en mogelijkheid tot vragen stellen.

Prijs

€ 349,- (exclusief BTW) per deelnemer incl. studiemateriaal en pizza.

Data

De training staat bij voldoende aanmeldingen gepland op:  5 april en 3 mei 2018.


Verwerkersovereenkomsten praktisch belicht

Verwerkersovereenkomsten praktisch belicht

Onderwerp

Bij veel overeenkomsten die organisatie sluiten met leveranciers en opdrachtgevers is er sprake van  uitwisseling, opslaan en andere soorten van verwerking van persoonsgegevens. De huidige privacy wetgeving (en de AVG) stelt de verwerkersovereenkomst in voor veel situaties verplicht. Over de inhoud en eisen van deze overeenkomst heerst momenteel veel  onduidelijkheid. Daarbij zijn organisaties veel tijd kwijt met het doorschuiven van verplichtingen onderhandelen van zulke overeenkomsten. Vaak zijn deze overeenkomsten niet passend en hebben ze een scala aan bijlagen, welke na tekenen direct in de kast verdwijnen.

Bij het afsluiten en beoordelen van verwerkersovereenkomsten gelden bijzondere aandachtspunten. Als partijen zich bewust zijn van hun rol en bijbehorende verantwoordelijkheden, weten ze waar ze op moeten letten. Dit is ook nodig om te zorgen dat de overeenkomst, het doel en de uitvoering daarvan voldoet aan de wet- en regelgeving.

Leerdoelen

Tijdens de training worden de belangrijk facetten van de verwerkersovereenkomst inzichtelijk gemaakt, zodat u begrijpt wat er staat en waar u op moet letten. Na afloop van deze training:

 • kunt u een verwerkersovereenkomst zelf beoordelen;
 • Begrijpt u de het belang van verwerkersovereenkomsten voor organisaties;
 • Weet u welke elementen deze overeenkomst moet bevatten om aan de AVG te voldoen;
 • kunt u veelvoorkomende problemen en vragen afhandelen die zien op verwerkersovereenkomsten;

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor personen die te maken krijgen met verwerkersovereenkomsten in kader van hun werkzaamheden, zoals: contractmanagers, inkopers, verkopers en leidinggevenden. De training is zowel geschikt voor opdrachtgevers (verantwoordelijken) als de uitvoerende partijen (verwerkers).

Programma

Deze training bestaat uit een bijeenkomst van middag. Het programma:

12.30 uur – 13.00 uur ontvangst

13.00 uur – 15.00 uur: wettelijke achtergrond, introductie nodige eisen en begrippen

15.00 uur – 15.15 uur pauze

15.15 uur – 17.15 uur: doorlopen elementen aan de hand van praktijkvoorbeelden

17.15 uur gepland einde en mogelijkheid tot vragen stellen

Prijs

€ 349,- (exclusief BTW) per deelnemer incl. studiemateriaal en een handige checklist.

Data

De training staat bij voldoende aanmeldingen gepland op: 20 april, 2 mei 2018.

 


Privacy beleid en PIA’s in praktijk

Privacy beleid en PIA’s in praktijk

Onderwerp

Iedere organisatie moet voldoen aan de regelgeving op het gebied van privacy. Abstracte termen als ‘Privacy by Design’ en ‘privacy by default’ moeten organisaties inzetten in de praktijk. maar ook op verzoek aantoonbaar maken.

De AVG brengt mee dat er privacy beleid nodig is op grond waarvan de organisatie concrete technische en organisatorische maatregelen neemt en de organisatie deze inzichtelijk kan maken. De organisatie moet dus ook een duidelijk verhaal hebben richting overheid, betrokken partijen zoals opdrachtgever en verwerkers, alsmede naar personen wiens gegevens worden verwerkt.

Daarbij introduceert de AVG ook controlemechanismes zoals de Privacy Impact assessment (PIA). Bij controle, of na een datalek zal de Autoriteit Persoonsgegevens zeker vragen of er een Privacy Impact Assessment (PIA) is uitgevoerd in de projectfase. Indien u een PIA heeft uitgevoerd, de uitkomsten kan overleggen en kunt aantonen dat u de nodige voorbereidingen trof, staat u in het onderzoek een stuk sterker en wordt de kans op een boete verkleind.

Leerdoelen

Deze training heeft de ambitie om de wettelijke verplichtingen niet alleen te behandelen maar ook tips en middelen te geven die u voor de organisatie in de praktijk kan inzetten. Na afloop van deze training:

 • begrijpt u wat begrippen als ‘passend beschermingsniveau’ inhouden;
 • kunt u privacy beter inzetten in uw organisatie;
 • heeft u meer houvast bij het maken, invoeren en controleren van privacybeleid;
 • kunt u beter werken met het uitvoeren van PIA’s;

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor personen die beleid moeten maken voor de organisatie in kader van hun werkzaamheden, zoals: leidinggevenden, beleidsmedewerkers, verantwoordelijken voor compliance, juridische zaken en audit.

Programma

Deze training bestaat uit een bijeenkomst van middag. Het programma:

12.30 uur – 13.00 uur ontvangst

13.00 uur – 15.00 uur behandeling privacy en technische elementen voor beleid in de AVG,

15.00 uur – 15.15 uur pauze

15.15 uur – 17.15 uur PIA theorie en praktijk

17.15 uur gepland einde en mogelijkheid tot vragen stellen

Prijs

€ 469,- (exclusief BTW) per deelnemer incl. studiemateriaal.

Data

De training staat bij voldoende aanmeldingen gepland op:  6 april, 4 mei 2018.

 

Waldan plaatst cookies van Google analytics om de website te verbeteren. meer informatie

Waldan gebruikt cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Waldan gebruikt hierbij de geautomatiseerde diensten van Google. In dit verband heeft Waldan een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze verwerking raakt de privacy van u als bezoeker nauwlijks en vormt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 sub f van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze reden hoeft Waldan u geen toestemming te vragen. Als u niet akkoord bent en er zijn toch cookies geplaatst, dan kunt u deze zelf eenvoudig verwijderen. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in bij de instellingen van uw internetbrowser. Om u daarbij te helpen geeft Waldan hierna hyperlinks met instructies voor het verwijderen van cookies bij enkele populaire browsers: > voor Internet Explorer van Microsoft gaat u naar: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies > voor FireFox van Mozilla gaat u naar: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies verwijderen > voor Chrome van Google gaat u naar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl > voor Safari van Apple gaat u naar: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Ik begrijp het