De advocaat

over Reinaert Wolff

Mr. Reinaert Wolff is advocaat sinds 2011 en oprichter van Waldan.

Allround jurist: Door zijn brede achtergrond en ervaring is Reinaert een allround jurist en sparringpartner. Reinaert is naast advocaat ook werkzaam geweest als bedrijfsjurist, consultant en information security officer. Omdat hij de business begrijpt kan hij snel tot de kern te komen en pragmatische oplossingen aanreiken.

Achtergrond: Reinaert groeide op in Amsterdam. Tijdens zijn studie Recht & ICT liep hij stage bij gerenomeerde nationale en internationale advocatenkantoren. Als consultant bij adviesbureau op gebied van IT en telecom organiseerde Reinaert aanbestedingen en voerde onderhandelingen met leveranciers voor opdrachtgevers. Tussen 2010 en 2016 werkte Reinaert bij een advocatenkantoor waar hij met name IT-leveranciers hielp met contracteren, businessdevelopment en procederen. Ook is hij als bedrijfsjurist werkzaam geweest voor een internationale IT-onderneming waar hij o.a. sales bijstond, het privacy- en het informatiebeveiligingsbeleid verbeterde, certificeringsprocessen en audits begeleidde.

Expertise: Naast de driejarige opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Reinaert postacademische opleidingen in aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht afgerond. Reinaert is daarnaast getraind in diverse best practices voor ICT zoals: ITIL, BiSL, PRINCE2, Scrum Agile, BIO en ISO 27001, de internationale informatiebeveiligingsstandaard.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van
advocaten heeft Reinaert de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Informaticarecht / ICT recht
–  Privacyrecht

Deze registratie verplicht Reinaert elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten opleidingspunten te behalen om zijn professionele kennis permanent te ontwikkelen. Vanwege zijn onaflatende interesse volgt Reinaert overigens ook andere opleidingen en trainingen.

Reinaert is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) en bij de Vereniging Privacy Recht (VPR).

In zijn vrije tijd is hij dol op koken, lezen en beoefent hij met veel plezier Aikido. Als lid van JCI Kennemerland zet hij zich in voor positieve veranderingen in de maatschappij.

Om in contact te treden kunt u een e-mail naar reinaert@waldan.nl

Linkedin

Op Linkedin kunt u meer informatie en aanbevelingen voor mr. Reinaert Wolff vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Waldan plaatst cookies van Google analytics om de website te verbeteren. meer informatie

Waldan gebruikt cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Waldan gebruikt hierbij de geautomatiseerde diensten van Google. In dit verband heeft Waldan een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze verwerking raakt de privacy van u als bezoeker nauwlijks en vormt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 sub f van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze reden hoeft Waldan u geen toestemming te vragen. Als u niet akkoord bent en er zijn toch cookies geplaatst, dan kunt u deze zelf eenvoudig verwijderen. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in bij de instellingen van uw internetbrowser. Om u daarbij te helpen geeft Waldan hierna hyperlinks met instructies voor het verwijderen van cookies bij enkele populaire browsers: > voor Internet Explorer van Microsoft gaat u naar: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies > voor FireFox van Mozilla gaat u naar: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies verwijderen > voor Chrome van Google gaat u naar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl > voor Safari van Apple gaat u naar: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Ik begrijp het